Daglig procentuell föränding
Genom att titta på procentuell förändring mellan olika punkter i en kurva går det att enkelt se om kurvan utvecklas brant eller flackt, om utvecklingstakten är accelererande eller om den planar ut och slutligen går det att dra vissa slutsatser och skapa prognoser kring hur utvecklingen kan tänkas se ut framöver.

På denna sida används den procentuella förändringen mellan det totala antalet bekräftade covid-19 fall för att analysera den svenska kurvan. I botten på sidan finns djupare förklaring kring vilken data som används, hur den bearbetas och hur prognoserna skapas.
Daglig procentuell förändring över tid
Förändringsdelta
Förändringsdeltat förklarar på vilket sätt den dagliga procentuella förändringen ökar eller minskar dag för dag. Ett delta på mindre än 0 betyder att förändringen av nya fall minskar, ett delta på mer än 0 betyder att förändringen av nya fall ökar.
Hela sverige:
Stockholm:
Prognos
Vid det fall det aktuella förändringsdeltat skulle fortsätta, skulle en nollprocentig förändring (dvs att inga nya fall bekräftas) uppnås för hela Sverige och för Stockholm .
Fallen dag per dag skulle då under hela cykeln se ut såhär:
Hela sverige:
Stockholm:
Vad är detta?
Denna sida summerar och visar upp hur utvecklingen på den svenska covid-19 kurvan ser ut genom att titta på förändringsprocenten av bekräftade fall ser ut mellan olika datum.

Datan kring antal fall tas från c19.se och normaliseras sedan i 7 dagars intervaller för att ta bort toppar och dalar i mätvärdena med tanke på helger.

Förändringsdelta
Räknas fram genom att jämföra den normaliserade förändringen idag mot den normaliserade förändringen för 3 dagar sedan.